En general, el lloc web de PH52, SCP, trofeus.t52.cat, es pot visitar sense necessitat de proporcionar cap tipus de informació personal o privat com per exemple la direcció de correu electrònic. No obstant els nostres servidors web detecten de manera automàtica la direcció IP i eñ nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació és registrada en el fitxer d’activitat del servidor (fitxer log) que permet el procediment de dades amb la finalitat d’obtenir dades estadístiques que ens permetin conèixer el número de visites a la pàgina, etc.

Ocasionalment recopilem informació personalitzada a partir de les dades que proporcionen els visitants de la pàgina web o clients dels nostres serveis. En tot cas PH52, SCP es compromet al cumplimet de tota la normativa vigent en matèria de protecció i tractament de dades que exigeix la LO 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de desembre.

Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de fer servir i la sol·licitud de diferents serveis que s’ofereixen mitjançant el lloc web al que s’accedeix, entre d’altres mitjançant la direcció principal trofeus.t52.cat, seran objecte de tractament automatitzat e incorporats al corresponent fitxer a responsabilitat de PH52, SCP amb domicili al carrer Menéndez Pelayo, 29, de Vic, Barcelona.

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilats i arxivats. El exercici d’aquets drets podran efectuar-se mitjançant l’enviament d’un e-mail a [email protected] o per comunicació escrita dirigida al domicili de PH52, SCP indicant com a referència “dades personals”.

Quan per l’utilització o sol·licitud d’algún servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garanteixen la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

Al facilitar dades de caràcter personal mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acertar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxer de PH52, SCP i el seu tractament automatitzat, en els terminis estipulats en el present document.

Les dades registrades podran ser utilitzades amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament normal de l’operació concertada amb l’usuari, administrar, gestionar, i millorar els serveis oferts per PH52, SCP, així com per preparar o oferir altres serveis o ofertes que en un futur puguin interessar a l’usuari. Així mateix podran ser utilitzats per efectuar estadístiques i enviar informació comercial o promocional relacionats amb aquest serveis, entre altres activitats.

PH52, SCP es reserva el dret de modificar rn qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de les dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, ja sigui mitjançant la publicació en aquesta pàgina o en qualsevol altre lloc web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.